กีฬาสีสามัคคีฟิสิกส์ ครั้งที่ 12

9-14 มกราคม พ.ศ. 2560

 

     เมื่อวันที่ 9-14 มกราคม 2560 ภาควิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการกีฬาสีสามัคคีฟิสิกส์ ครั้งที่ 12 ซึ่งในโครงการ ดังกล่าวนั้น เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา และคณาจารย์ของภาควิชา โดยระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 นั้น ได้มีการจัดกีฬาแข่งขันกีฬาสากล เช่น ปิงปอง แบดมินตัน บาสเกตบอล และ ฟุตซอล ณ บริเวณอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงยิม) และในช่วงเช้าของวันที่ 14 มกราคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาเพื่อชิงชนะเลิศของกีฬาสากลทุกประเภท ส่วนในตอนบ่ายนั้น จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น กินวิบาก ชักเย่อ ปาโป่ง และในช่วงเย็นร่วมรับประทานอาหาร สรุปกิจกรรม มอบถ้วยรางวัล และกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านกีฬาที่สนับสนุนให้พัฒนาคน และสร้างความสามัคคี ณ ลานสนามบาสตึกจุลชีววิทยา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังทำให้นักศึกษาได้รู้จักแพ้ ชนะ การให้อภัย สร้างความสามัคคี อย่างที่เรียกว่า “น้ำใจนักกีฬา” อีกทั้งยังส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th