กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Physics Learning by Doing)

วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

     เมื่อวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Physics Learning by Doing) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง ไฟฟ้า และแม่เหล็กสำหรับนักศึกษาปี 1 และผู้สนใจ ณ Science Learning Space โดยรูปแบบกิจกรรมแสดงการทดลองเชิงสาธิตตามเนื้อหารายวิชา PHY 102/104 และกิจกรรมตอบคำถามชิงราวัล ซึ่งภายในงานมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th