• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์


http://www.curinglight.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ


ลิงค์ไปยังวิดิโอ: บทนำของวิชาปฎิบัติการทางฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง Link to video: Introduction to physics laboratory for first year students To activate English subtitle, press on caption button on the Youtube video.
Link to video สำหรับการใช้ vernier และ micrometer

ข่าวกิจกรรมภายในภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

มีนาคม 2560

6 มีนาคม 60 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ศึกษาดูงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลางส์ (pdf)

กุมภาพันธ์ 2560

27 กุมภาพันธ์ 60 เปิดห้องกาแฟภาควิชาฟิสิกส์ (pdf)

25 กุมภาพันธ์ 60 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “งานวิจัยสีเขียวกับการประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรและอาหาร” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (pdf)

21-23 กุมภาพันธ์ 60 ผศ. ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Raspberry Pi Programming Basic Course และ Arduino Programming Basic Course (pdf)

14-17 กุมภาพันธ์ 60 กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Physics Learning by Doing)

2 กุมภาพันธ์ 60 ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ได้รับรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานนวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม

มกราคม 2560

25 มกราคม 60 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์

9-14 มกราคม 60 กีฬาสีสามัคคีฟิสิกส์ ครั้งที่ 12 (pdf)

9-14 มกราคม 60 กีฬาสีสามัคคีฟิสิกส์ ครั้งที่ 12

6-8 มกราคม 60 โครงการฟิสิกส์อาสา ครั้งที่ 9 "รวมใจทำดีตามรอยพ่อ" (pdf)

ธันวาคม 2559

21-22 ธันวาคม 59 ภาควิชาฟิสิกส์ จัดสัมมนาประจำปี 2560

12-14 Sokendai Asian Winter School 2016

พฤศจิกายน 2559

19 พฤศจิกายน 59 ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยนวัตกรรม ASEAN GLOBAL INNOVATION CHALLENGE (A-GIC) 2016 "DOMESTIC WASTE: FROM TRASH TO GOLD"

14 พฤศจิกายน 59 โครงการเปิดบ้านรับขวัญน้อง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12 Congratulations 2558 (pdf)

12 พฤศจิกายน 59 ภาพบรรยากาศ วันถ่ายรูปหมู่ ก่อนวันรับปริญญา ของนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์

ตุลาคม 2559

18 ตุลาคม 59 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

กันยายน 2559

9 กันยายน 59 ภาพบรรยากาศงานเกษียณ 2559

สิงหาคม 2559

22 สิงหาคม 59 การทำบุญภาควิชาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2559

18 สิงหาคม 59 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 ร่วมถวายบังคม และ ร้องเพลง "วันวิทยาศาสตร์"

11 สิงหาคม 59 งานไหว้ครูภาควิชาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2559

1 สิงหาคม 59 การลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ หลักสูตรสองภาษาค่าเล่าเรียนปกติ