• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์


http://www.curinglight.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ


ลิงค์ไปยังวิดิโอ: บทนำของวิชาปฎิบัติการทางฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง Link to video: Introduction to physics laboratory for first year students To activate English subtitle, press on caption button on the Youtube video.
Link to video สำหรับการใช้ vernier และ micrometer

ข่าวกิจกรรมภายในภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

กรกฎาคม 2560

17-19 กรฏาคม 60 การตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

มิถุนายน 2560

8-15 มิถุนายน 60 ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” (pdf)

4-30 มิถุนายน 60 การเดินทางไปทำวิจัยร่วม ณ IMR ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม 2560

30 พฤษภาคม 2560 โครงงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2559 (pdf)

2 พฤษภาคม 60 ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (pdf)

1-9 พฤษภาคม 60 ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในคณะผู้สอนและพานักเรียนผู้แทนจากประเทศไทยคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 4 เกียรติคุณประกาศฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 18 จากรัสเซีย

มีนาคม 2560

6 มีนาคม 60 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ศึกษาดูงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลางส์ (pdf)

กุมภาพันธ์ 2560

27 กุมภาพันธ์ 60 เปิดห้องกาแฟภาควิชาฟิสิกส์ (pdf)

25 กุมภาพันธ์ 60 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “งานวิจัยสีเขียวกับการประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรและอาหาร” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (pdf)

21-23 กุมภาพันธ์ 60 ผศ. ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Raspberry Pi Programming Basic Course และ Arduino Programming Basic Course (pdf)

14-17 กุมภาพันธ์ 60 กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Physics Learning by Doing)

2 กุมภาพันธ์ 60 ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ได้รับรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานนวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม

มกราคม 2560

25 มกราคม 60 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์

9-14 มกราคม 60 กีฬาสีสามัคคีฟิสิกส์ ครั้งที่ 12 (pdf)

9-14 มกราคม 60 กีฬาสีสามัคคีฟิสิกส์ ครั้งที่ 12

6-8 มกราคม 60 โครงการฟิสิกส์อาสา ครั้งที่ 9 "รวมใจทำดีตามรอยพ่อ" (pdf)

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ หลักสูตรสองภาษาค่าเล่าเรียนปกติ