ทรงพระเจริญ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชาฟิสิกส์