ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในคณะผู้สอนและพานักเรียนผู้แทนจากประเทศไทยคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 4 เกียรติคุณประกาศฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 18 จากรัสเซีย

1-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

     ประเทศไทยได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ.2560 (18th Asian Physics Olympiad) ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองยากุ๊ตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 8 คนผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 4 เกียรติคุณประกาศ รายละเอียดดังนี้ นายอธิคม วาณิชย์กุล เหรียญทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ เหรียญเงิน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว เหรียญทองแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่วน 4 รางวัลเกียรติคุณประกาศ ได้แก่ นายสิรภพ กลิ่นขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายณพ เติมตฤษณา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางสาวณัฐณิชา เมรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมกันนี้ในทีมยังประกอบด้วย นายญาณพงศ์ ชัยสิทธิการค้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย จำนวน 23 ประเทศ โดยคณะผู้สอนและพานักเรียนประเทศไทยเข้าร่วมแข่ง ประกอบด้วย ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพร้อมด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ กิจธารา มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด นักวิชาการ สสวท.

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th